Diemžēl nevar atrast šo: {{term}}. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Regus reakcija uz Covid-19
Shareholder Information
Datums Dokumenta nosaukums PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Datums Dokumenta nosaukums PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Kas ir reģistrācijas birojs?

Jūsu Regus akciju īpašumtiesības ir reģistrētas akcionāru reģistrā. Reģistrs ir saraksts, kurā minēti visi Regus akcionāru vārdi, uzvārdi, adreses un katram akcionāram piederošo akciju skaits. Reģistru uzņēmuma vārdā uztur Capita Registrars (“Reģistrācijas birojs”). Regus Reģistrācijas birojs atjaunina reģistru, ja mainās jūsu personas stāvoklis vai akciju īpašumtiesības, kā arī izsūta dividenžu čekus un akciju apliecības.

Saskaņā ar likumu reģistrs ir publisks dokuments, kura pieejamība Reģistrācijas birojam pēc pieprasījuma jānodrošina. Pieprasījumā jānorāda personas, kurai nepieciešama piekļuve, vārds, uzvārds un adrese, paskaidrojums par iegūtās informācijas izmantošanas nolūku, vai tā tiks nodota vēl kādai personai, un, ja tiks nodota, tad kādā nolūkā. Regus nesniegs trešajām personām informāciju par atsevišķiem akcionāriem, ja šāda rīcība pārsniegs mūsu tiesiskos pienākumus.

Kas man jādara ar savu akciju sertifikātu?

Akciju sertifikāts ir jūsu īpašumtiesību pierādījums, un tas jāglabā drošā vietā. Jums tas būs nepieciešams, ja nākotnē vēlēsieties pārdot daļu no savām akcijām vai visas savas akcijas. Mēs jums iesakām sertifikāta zuduma vai bojājuma gadījumam izveidot atsevišķu sarakstu, kurā reģistrēt sertifikātu numurus un akciju skaitu, kas norādīts katrā sertifikātā. Akciju sertifikātus akcionāriem nosūta uz viņu pašu risku.

Kā man rīkoties, ja es mainu dzīvesvietu?

Ja maināt dzīvesvietu, jums reģistrācijas birojs jāinformē par jauno adresi. Ja esat reģistrēts Capita Share portālā (www.capitashareportal.com), varat informēt par jauno adresi, reģistrējoties savā Portfolio kontā. Jums būs nepieciešams:

  • akcionāra pilns vārds, uzvārds un pašreizējā juridiskā adrese
  • akcionāra ieguldītāja kods

Abus šos datus jūs atradīsiet uz akciju sertifikāta, jaunākā dividenžu kupona vai jebkurā citā mūsu sūtītā informācijā.

Vai arī varat aizpildīt veidlapu par adreses maiņu, kas atrodama viņu tīmekļa vietnē www.capitaregistrars.com (Lūdzu, ievērtojiet: šī saite atvērs lapu jaunā pārlūka lapā.) zem sadaļas “Akcionāri un Darbinieki”, pēc tam sadaļā “Brošūras un veidlapas”. Pēc veidlapas aizpildīšanas un parakstīšanas, lūdzu, nosūtiet to pa pastu atpakaļ Capita uz adresi Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Kā man rīkoties, ja es mainu uzvārdu?

Ja maināt vārdu vai uzvārdu, lūdzu, nosūtiet mūsu reģistrācijas birojam informāciju par savu jauno un iepriekšējo vārdu/uzvārdu. Informācijai pievienojiet apstiprinātu laulības apliecības norakstu vai apliecinājumu par vārda/uzvārda maiņu kopā ar akciju sertifikātu(-iem) un visiem neapmaksātajiem dividenžu čekiem, kas izrakstīti uz jūsu iepriekšējā vārda/uzvārda. Pēc tam reģistrācijas birojs izsniegs jaunus akciju sertifikātus. Ja ir mainīta arī adrese, skatiet jautājumu “Kā man rīkoties, ja es mainu dzīvesvietu?”.

Kā man ziņot par reģistrēta akcionāra nāvi?

Ja jūs pārvaldāt īpašumu, jums, iespējams, vajadzēs nodot akcijas uz saņēmēja vārda vai pārdot akciju paketi.

Pirmais solis ir nosūtīt vēstuli mūsu reģistrācijas birojam:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Pēc tam viņi reģistrā ievietos pagaidu atzīmi, lai nodrošinātu, ka kur vien iespējams, neizdotu uz akcionāra vārda nākamos dividenžu maksājumus. Turklāt viņi jums nosūtīs aizpildīšanai veidlapas. Lūdzu, sazinieties ar mūsu reģistrācijas biroju rakstiski vai telefoniski, un viņi jums palīdzēs orientēties šajā procesā.

Es esmu pazaudējis savu dividenžu čeku — kā es varu saņemt jaunu čeku?

Ja pazaudējat dividenžu čeku pirms jums bijusi iespēja to iemaksāt savā bankas kontā, lūdzu, sazinieties ar mūsu reģistrācijas biroju rakstveidā. Pēc tam Capita varēs jums izdot aizstājēju čeku. Lūdzu, ievērojiet, ka var tikt iekasēta administrēšanas maksa.

Manam dividenžu čekam ir beidzies derīguma termiņš.

Ja nosūtīsiet novecojušo čeku mūsu reģistrācijas birojam, tas jums izsniegs jaunu čeku. Var tikt iekasēta administrēšanas maksa.

Vai dividendes var tikt iemaksātas manā bankas kontā?

Tas ir iespējams vairākumā banku vai celtniecības organizāciju AK teritorijā. Dažreiz to dēvē par maksājuma uzdevumu vai dividenžu pilnvarojumu. Dividenžu pilnvarošana ir vienkārša — maksājuma datumā dividende tiks ieskaitīta jūsu kontā, un uz jūsu juridisko adresi tiks nosūtīta dividendes nodokļu informācija.

Ja esat reģistrēts Capita Share portālā, varat sniegt norādījumus tiešsaistē.

Ja vēlaties nosūtīt rakstiskus norādījumus vai jūsu akciju pakete ir reģistrēta uz vairākiem uzvārdiem, vai tā ir uzņēmuma akciju pakete, vienkārši izdrukājiet no saites “veidlapas” dividenžu norādījumus, aizpildiet tos un nosūtiet mūsu reģistrācijas birojam.

Tajā tiks izdarīts viss vajadzīgais, lai savlaicīgi reģistrētu jūsu mandāta pieprasījumu nākamajām dividendēm. Tomēr jāievēro, ka tiesības saņemt dividendes parasti tiek aprēķinātas mēnesi vai divus mēnešus pirms faktiskās dividenžu izmaksas. Ja jūsu pieprasījums tiek saņemts pēc šī laika, jūs saņemsiet savas dividendes saskaņā ar savu esošo maksājumu metodi, bet birojs nodrošinās, ka jūsu norādījumi tiek reģistrēti nākamajam maksājumam.

Akcionāriem, kuru domicils ir ārpus AK, jāapmeklē vietne www.capitashareportal.com, sadaļa “akcionāri un darbinieki”, opcija Starptautiskie maksājumi un jāveic lejupielāde attiecīgajam mandātam no valsts, kurā dzīvojat.

Vai varu savu daļu saņemt dividendēs, nevis skaidrā naudā?

Pašreiz šāda darbība nav iespējama.

Ko nozīmē termini “bez dividendēm” un “ieraksta datums”?

Pirms katras dividendes paziņošanas, apspriežoties ar Londonas Fondu biržu, mēs nosakām datumu, kurā mūsu akcijas tiks pārdotas bez tiesībām saņemt dividendes. Tas ir pazīstams kā process “bez dividendēm”. Pirms šī datuma tas tiek saukts par procesu “ar dividendēm”.

Tādējādi, ja iegādājaties akcijas pirms “bez dividenžu” datuma, jums ir tiesības saņemt nesen izziņoto dividendi. Ja iegādājaties akcijas šajā datumā vai pēc šī datuma, “bez dividenžu” periodā, dividendes jāizmaksā iepriekšējam akcijas īpašniekam.

Dividendes akcionāriem izmaksā, pamatojoties uz to akciju skaitu, kuras akciju reģistrā parādās termiņa brīdī (“reģistrācijas datumā”). Pašlaik reģistrācijas datums ir divas dienas pēc “bez dividenžu” datuma. Ja saņemat dividendes, lai gan esat nesen pārdevis savas akcijas, un neesat pārliecināts, vai jums ir tiesības tās saņemt, sazinieties ar pārstāvi, kurš pārdodošanas procesā rīkojās jūsu vārdā. Atkarībā no pārdošanas nosacījumiem dividendes varētu pienākties to jaunajam īpašniekam.

Kā es varu nodot savas akcijas draugam vai radiniekam?

Ja vēlaties nodot vai pārdot savas akcijas kādam, kuru pazīstat, varat nodot akciju paketi, izmantojot “akciju nodošanas veidlapu”. Šo veidlapu var lejupielādēt no mūsu reģistrācijas biroja tīmekļa vietnes www.capitashareportal.com (Lūdzu, ievērtojiet: šī saite atvērs lapu jaunā pārlūka lapā.) zem sadaļas “Brošūras un veidlapas”. Pēc veidlapas aizpildīšanas un parakstīšanas, lūdzu, nosūtiet to pa pastu atpakaļ uz Capita reģistrācijas biroju.

Mans akciju sertifikāts ir pazudis/nozagts — kā varu saņemt jaunu sertifikātu?

Ja esat pazaudējis akciju sertifikātu, jums par to pēc iespējas ātrāk jāpaziņo mūsu reģistrācijas birojam. To var izdarīt telefoniski vai rakstveidā. Pēc tam Capita varēs jums palīdzēt orientēties sertifikāta dublikāta saņemšanas procesā. Atkarībā no akciju sertifikātā norādītās akciju vērtības var veikt maksājumu.

Ja jūsu akciju sertifikāts ir nozagts, jums vajadzēs sazināties ar policiju un saņemt krimināllietas numuru. Pēc tā saņemšanas, lūdzu, rakstiski informējiet Capita par zādzību, norādot krimināllietas numuru. Pēc tam Capita jūs iepazīstinās ar turpmāko procesu.